Janmaat mijden als de pest, was dat christelijk?

Ton de Kok lijkt zichzelf op de borst te slaan wegens het feit dat de CDA-fractie ooit Janmaat ?meed als de pest?. Ik zou me ongemakkelijk voelen om zulk mijns inziens laakbaar gedrag op te moeten halen, maar de heer De Kok heeft kennelijk nergens last van. Was deze fractiehouding voor hem wél te rijmen met christelijke uitgangspunten?

G. Miedema

Amsterdam