Huishoudboekje

Graag wil ik mijn grote waardering uitspreken over de column ?Huishoudboekjespolitiek? van Rob Wijnberg (NRC Weekblad, 5 juni). Het is inderdaad heel duidelijk dat de politici ervan uitgaan dat kiezers hun portemonnee op korte termijn het belangrijkst vinden en dat deze politici de grotere vragen buiten beschouwing laten. Wijnberg zegt terecht dat de VVD zijn aanpak ontleent aan de Amerikaanse econoom Milton Friedman. Ik denk dat minder dan 1 procent van de VVD-stemmers weet hoe extreem het neoliberalisme van Milton Friedman is. Friedman heeft destijds van de Amerikaanse regering de gelegenheid gekregen om zijn model toe te passen in het Chili van Pinochet, na de omverwerping van het Allende-bewind. Dit had desastreuze gevolgen. En ook de afgelopen jaren hebben in de hele Westerse wereld aangetoond dat het neoliberalisme, met de daaraan verbonden extreme ophemeling van de vrije markt, de wereld in grote problemen heeft gebracht. Daarom is het verbazingwekkend en ook zorgwekkend dat in de huidige economische situatie in Nederland juist de VVD, de kampioen van de vrije markt, door de kiezers de grootste partij is gemaakt en daardoor het voortouw krijgt bij de formering van een nieuw kabinet.

Casper Veeningen

Brieven van maximaal200 woorden naarweekblad@nrc.nl