Rutte gaat met de waarheid aan de haal

In het interview met VVD-lijsttrekker Rutte doet deze een aantal uitspraken die pertinent onjuist zijn (NRC Handelsblad, 28 mei). Hij zegt: ?Nederland behoort tot de drie landen in de wereld met de hoogste belastingdruk.? Echter, Nederland neemt een middenpositie in wat de belastingdruk betreft. Volstrekt onzinnig is zijn opmerking dat iedereen in Nederland een huis kan kopen. De gemiddelde koopprijs van een woning is momenteel ruim 230.000 euro. In 2009 leefde 10 procent van de huishoudens op of onder de armoedegrens. Het kopen van een huis, hoe goedkoop ook, is voor hen onmogelijk. Volgens de CPB-berekeningen van het VVD-verkiezingsprogramma daalt de huizenprijs van koopwoningen met 2 procent. Ook de bewering van Rutte tijdens het verkiezingsdebat op 26 mei in Carré, dat met de voorgenomen bezuinigingen van de VVD (eerst 20 miljard euro en na 20014 10 miljard euro) niemand onder de armoedegrens komt, is belachelijk.

Rutte heeft geen enkel besef van de economische onderklasse in Nederland. Hij kan beter de komende vier jaar een maatschappelijke stage lopen dan premier worden.

D.Jansz

Wassenaar

    • D. Jansz