PvdA heeft gelijk met lager eigen risico zorg

Wynand van de Ven beschuldigt het CPB van een cruciale berekeningsfout: de invoering van een eigen risico in de zorg van 600 euro zou niet 200 miljoen, maar 2 miljard euro opleveren. Er was volgens hem dan ook geen reden voor de PvdA om de oorspronkelijke 600 euro te wijzigen in 200 (NRC Handelsblad, 28 mei). Echter, noch het CBS, noch Van de Ven heeft gelijk. Want men kan die besparingen ten gevolge van een eigen risico in de zorg helemaal niet exact berekenen. Aan de berekening ligt immers een veronderstelde gedragsverandering ten grondslag. Ze is gestoeld op de aanname dat mensen minder naar de dokter gaan, minder gebruik gaan maken van het ziekenhuis en minder medicijnen gaan slikken als zij daarvoor zelf meer moeten betalen.

Dat is maar gedeeltelijk juist. Want de belangrijkste reden voor het gebruik van zorg is en blijft nog steeds de noodzaak ervan. En als mensen al minder zorg gaan gebruiken, is op voorhand niet precies te zeggen hoeveel minder. Bovendien: als mensen langer met klachten doorlopen, kunnen zij duurdere patiënten worden. Tot slot: het verschil in gezonde levensverwachting tussen arm en rijk is ruim twaalf jaar. Arme mensen worden dus door een hoog eigen risico dubbel getroffen. Het is maar goed dat de PvdA het eigen risico naar beneden heeft bijgesteld.

Marijke Mootz

Medisch socioloog

    • Marijke Mootz Medisch Socioloog