Dubbel shot Korea

Noord-Korea is al zo lang een brandhaard dat het nauwelijks opvalt als het echt mis dreigt te gaan. Dezer dagen dreigt het echt mis te gaan. Aanleiding tot zorg is niet het gezonken Zuid-Koreaanse oorlogsschip dat door een Noord-Koreaanse torpedo zou zijn geraakt, maar de veenbrand die daaraan vooraf is gegaan: de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il is al anderhalf jaar door ziekte geveld met als mogelijk gevolg een buitenlandse politiek die opmerkelijk agressief van toon is; een catastrofaal hervormingsprogramma heeft het land economisch uitgeput; ’s lands enige serieuze bondgenoot China drijft steeds verder van het Noorden weg; en de Zuid-Koreaanse regering is in lange tijd niet zo bereid geweest stelling te nemen.

Kortom: Noord-Korea staat met de rug tegen de muur en heeft niets te verliezen, met als enige zelfverzonnen zekerheid dat het Zuiden zoveel angst heeft voor de val van het Noorden, dat het in alle gevallen geld zal blijven sturen om het land overeind te houden.

Nu is speculeren over Noord-Korea net zoiets als schieten met losse flodders: het treft geen doel omdat het om papieren vermoedens gaat. Generaties koffiedikkijkers – Noord-Korea-specialisten noemen zij zichzelf – hebben hun brood verdiend met zulke voorspellingen. In de 57 jaar dat het conflict nu duurt zijn geen daarvan uitgekomen. Maar omdat op voorspellingen nu eenmaal geen garantie bestaat, en ze gedijen bij blijvende onzekerheid, speculeren de specialisten er lustig op los.

De tekenen zijn nog nooit zo ongunstig geweest. Vandaar de ernst. Seoul ligt zo dicht bij de grens met Noord-Korea, waar achtduizend raketten staan opgesteld, dat de angst voor een aanval altíjd gegrond is. Ook al geloven zelfs de zwartkijkers dat het zo’n vaart niet zal lopen. Maar het bombardement van woorden heeft de afgelopen week al zoveel schade toegebracht aan de beurzen van Azië, dat de vraag rijst of het misschien toch goedkoper is de dictatuur uit te kopen, zoals de wereld tot dusver meestal heeft gedaan.

De kwestie is wat zij daarvoor terugkrijgt. Een onbetrouwbare teckel of een explosieve pitbull?

Aaibare oplossingen, die zijn er niet.

    • Floris-Jan van Luyn