Bezuinig door opheffen van ministerie van LNV

In de zoektocht naar besparingsmogelijkheden is het opvallend dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) grotendeels buiten schot blijft. De uitgaven van dit ministerie bedragen ruim 2,5 miljard euro. Van oudsher ligt het accent bij LNV op Landbouw. Natuur(beheer) is er ooit aan toegevoegd, omdat de landbouwlobby op die manier greep kan houden op de plannen van natuurbeschermingsorganisaties. Dat Voedselkwaliteit tot de taken van LNV behoort, is een ongelukkige keuze. Zie de aanpak van de Q-koorts. De belangen van de veesector wogen lange tijd zwaarder dan de volksgezondheid. Vroeger stond de V in LNV voor Visserij. Niet dat er niet meer (over)bevist wordt, maar kennelijk is dat een ondergeschikt punt.

Als het komende kabinet naar bezuinigingskansen zoekt, zou ik zegen: hef LNV op en breng de agrarische sector onder bij Economische Zaken; breng Natuur onder bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en leg de verantwoordelijkheid voor Voedselkwaliteit bij de minister van Volksgezondheid. Deze indeling is veel logischer en bespaart vele honderden miljoenen.

J. van Hoof

Gemert

    • J. van Hoof