Als ik minister van Sport was...

„Dan zou ik ervoor zorgen dat topsporters nog meer een inspiratie zijn voor breedtesporters en voor Nederland. Topsporters zijn al een inspiratiebron, kijk maar naar het naderende wereldkampioenschap voetbal, maar ik denk dat er in Nederland nog veel meer rendement valt te halen . Als minister van Sport zou ik een werkgroep oprichten die kijkt naar de marketing van Nederlandse topsporters. We mogen iets meer naar de Amerikaanse mentaliteit, maar wel met een Nederlands sausje. Een ander belangrijk punt waar ik aan zou werken is de kruisbestuiving van sport en wetenschap. In Nederland is een kloof tussen sport en wetenschap. Ik zou de oprichting van een sportwetenschappelijk instituut steunen. Echte sportwetenschap bestaat nog niet in Nederland. Sportwetenschappers zouden als coach actief moeten worden. Voetbaltrainers kennen het spelletje wel, maar weten te weinig van mentale training, optimale voeding en prestatiediagnostiek. Dat is nog te veel hooi op de vork voor de meeste trainers. De wetenschap moet zich meer gaan inleven in sport en de sport moet meer openstaan voor wetenschappers. Zij moeten kunnen meelopen met een spelersploeg om onderzoek te doen. Ze moeten een bekende verschijning worden voor sporters.”

Kamiel Maase voormalig topatleet