Aboutaleb belooft ordelijke verkiezingen

Onder grote belangstelling van de media geeft Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam uitleg over de nieuwe procedure in een vernieuwde opstelling van een Rotterdams stemlokaal. Op de foto brengt hij zogenaamd in alle rust zijn stem uit. foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Nederland. Rotterdam, 31 mei 2010 ©Vincent Mentzel 2010

Een gastheer of -vrouw die de kiezer ontvangt en begeleidt, verscherpt toezicht op 122 van de 316 stembureaus en een vaste looproute om opstoppingen op weg naar het stemhokje te voorkomen. Rotterdam zegt alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni een herhaling worden van de op sommige plekken chaotisch verlopen gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jongstleden.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb toonde vanmorgen een ‘modelstembureau’ in een wijkcentrum in de binnenstad van Rotterdam. „Wij hebben de aanbevelingen van het ministerie ter harte genomen”, zei Aboutaleb. Rotterdam (472.000 stemgerechtigden) is de eerste gemeente die de regels rond stembureaus heeft aangescherpt.

Aboutaleb wil vooral voorkomen dat meerdere mensen zich tegelijkertijd in een stemhokje bevinden. Dat is in strijd met de Kieswet. Op 3 maart is dat in diverse stemlokalen gebeurd, constateerde een raadscommissie na onderzoek. Mede daarom besloot Rotterdam tot hertelling van de uitgebrachte stemmen.

Het aantal medewerkers in de stembureaus is ruimschoots verdubbeld: van 1.250 naar 3.300. Bovendien werken de medewerkers op 9 juni in ploegendienst. Telfouten zouden vooral ontstaan doordat medewerkers (te) lang in touw zijn, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.