Psychiatrisch onderzoek Damschreeuwer gewenst

Oud-Wallenmanager Freek Salm zegt verbijsterd te zijn dat de man bijgenaamd ‘de Rabbijn’ nog drie maanden blijft vastzitten voor het verstoren van de Dodenherdenking op 4 mei (NRC Handelsblad, 19 mei). Ik ben ook verbijsterd, maar uit medische overwegingen. Uit de beschrijvingen van de bewuste man in verschillende media blijkt dat het gaat om een zwerver, mogelijk met een verslavingsprobleem en een grote mond. Mijn ervaring met zwervers (en verslaafden) is dat ze zelden met hart en ziel voor dit moeizame bestaan kiezen. Het kan goed zijn dat ze weinig aan het ontremde gedrag kunnen doen. Daarom is het jammer dat de man geen psychiatrisch onderzoek toestaat, zodat er geen inzicht in zijn drijfveren of medisch onderliggende problemen komt. Misschien is er inderdaad sprake van een niet te corrigeren persoonlijkheidsstoornis, maar de mogelijkheid bestaat ook dat er andere oorzaken voor het gedrag kunnen zijn. Oorzaken waaraan hij weinig kan doen.

Ter illustratie verwijs ik naar een recent artikel in Medisch Contact van neurochirurgen van Eijsden en Peerdeman (no. 3, jan. 2010). Hierin beschrijven zij het verhaal van een man die na een leven van normaal functioneren langzamerhand aan de zelfkant van de maatschappij terecht was gekomen. Het bleek dat de man een traag groeiende hersentumor in de frontale cortex had. Na verwijdering keerde een intelligente man terug die goed kon vertellen wat hem gebeurd was.

De advocaat van de zwerver zou er daarom goed aan doen haar cliënt proberen te overtuigen van het belang van verder onderzoek. Dat hij dit niet zou willen is juist het kenmerk van de zorgwekkende zorgmijders die onze straten bevolken, verslaafd zijn en overlast veroorzaken. Niet voor niets is er een gespecialiseerd Dak- en Thuislozenteam van de GGZ Amsterdam actief dat zich met deze mensen bemoeit. Kan de man niet overtuigd worden, dan is observatie in gevangenschap wellicht mogelijk.

Dr. Acca Kapteijn

Huisarts, voorheen werkzaam in de GGZ Amsterdam, Amsterdam

    • Voorheen Werkzaam in de Ggz Amsterdam
    • Dr. Acca Kapteijn