ProRail: kosten spoor kunnen omlaag

De exploitatie van het Nederlandse spoor kan veel goedkoper. De onderhoudskosten van de rails kunnen sterk omlaag en het aantal wissels kan worden gehalveerd. Dit zei directeur Bert Klerk van spoorinfrabeheerder ProRail gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers.

Klerk wil met zijn plannen de politiek een slag voor zijn nu al aan te geven waar hij kan bezuinigen. „De crisis treft de hele samenleving en iedereen moet inleveren, daarom sorteren wij alvast voor.” Klerk rekent voor dat de ‘life cycle kosten’ ,de totale uitgaven voor de rails gedurende hun levensduur, tot 2015 met 20 procent naar beneden kunnen. In Nederland liggen nu 8.000 wissels – de helft daarvan is overbodig, vindt Klerk. Eén wissel kost 250.000 euro, over een periode van 18 jaar, zodat de meerjarige besparing een miljard euro zou zijn. Klerk denkt de bezuinigingen te kunnen doorvoeren door „meer prestaties uit mensen en middelen” te halen. Ook gaan de bedrijfskosten omlaag. ProRail wordt voor 80 procent gefinancierd door de overheid, de andere 20 procent komt van gebruikers.

Maar Klerk waarschuwde er gisteren voor dat de volgende regering de bezuinigingen op het spoor niet te ver moet doorvoeren. „Je moet oppassen niet te veel te beknibbelen. Straks is de crisis voorbij en zet de groei op het spoor weer door. We hebben een robuust netwerk nodig”, aldus Klerk.

ProRail, dat als semi-overheidsbedrijf geen winstoogmerk heeft, boekte in 2009 een positief financieel resultaat van 17 miljoen euro, in 2008 was dat 1 miljoen. De uitgaven voor nieuwbouw en onderhoud stegen vorig jaar en zullen dit jaar verder groeien van 1,5 miljard naar 2 miljard, om tot 2012 op te lopen tot 2,4 miljard euro. In de jaren daarna treedt een gestage daling van de uitgaven op.

Klerk erkende dat zijn bedrijf tijdens de winterperiode eind 2009 en begin 2010 ernstig tekort is geschoten. Veel treinen vielen toen uit doordat het spoor niet bestand bleek tegen sneeuw en vorst. „Dit nooit meer”, zei Klerk. ProRail investeert daarom, samen met NS, 125 miljoen euro om treinen en wissels ‘winterhard’ te maken. Het bedrijf belooft dat op 15 oktober alles „klaar is voor de nieuwe winter”. Technici van ProRail zijn de afgelopen maanden op ‘stage’ geweest bij zusterbedrijven in Zweden en Zwitserland om van hun ervaringen met zwaar winterweer te leren.