Prima dat hoogleraren ageren tegen vee-industrie

In NRC Handelsblad van 22 mei zet prof. F. van Knapen zich af tegen de honderd hoogleraren die het manifest Stop de Vee-industrie lanceerden. Ze hadden nooit mogen ondertekenen met hun hoogleraarstitel, want ?dat had niets met de zaak te maken?. De collegevoorzitter van de Universiteit Wageningen liet zich in het universiteitsblad Resource gelijkluidend uit. Hij vond het misbruik maken van de titel en er was zelfs geen enkele hoogleraar bij vanuit de vee/fokkerijhoek. (Ze waren dus niet eens deskundig!)

Volgens mij willen deze honderd hoogleraren (het zijn er intussen meer dan dubbel zoveel) het signaal afgeven dat het een intellectuele elite is die van zich laat horen. Hoogleraren worden geacht over inzicht en een brede kennis (niet uitsluitend op hun vakgebied) te beschikken. Zij leiden het denkend deel der natie en de toekomstige beleidsmakers op. Het is dus een belangrijke groep die invloed heeft op meerdere generaties. Zij spreken hier bovendien niet ex cathedra. Vandaar dat er ook andere disciplines ondertekenden. Hun titel doet er in dit geval wel degelijk toe.

Ik vind het een prachtig gebaar, vooral van de Wageningse hoogleraren, daar deze universiteit aanwijsbaar heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de vee-industrie.

Netty van Lookeren Campagne

Laren

    • Netty van Lookeren Campagne Laren