Ophef over korten Haagse kunst

De aankondiging van het nieuwe Haagse stadsbestuur om te gaan bezuinigen op kunst leidt tot de nodige ophef. De gemeente wil 10 procent minder aan subsidies toekennen, zo staat in het vorige week vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord van PvdA, VVD, D66 en CDA. „Iedereen moet bezuinigen en dat raakt natuurlijk ook de cultuursector. Maar deze bedragen zijn buitenproportioneel”, stelt Jet de Ranitz. zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater.

De ambities van Den Haag voor de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 en de bouw van een groot ‘Cultuurforum’ op het Spuiplein worden in het akkoord niet financieel onderbouwd. „De woorden zijn fantastisch, maar de cijfers zijn gebakken lucht. Het is heel moeilijk om die culturele ambities serieus te nemen”, vindt De Ranitz,

PvdA-raadslid en tot voor kort wethouder van cultuur en financiën Marieke Bolle signaleert verwarring over de hoogte van de bezuiniging. „Het college wil namelijk een kleine 15 miljoen euro bezuinigen op een totaal subsidiebedrag van 64 miljoen euro. En dat is bijna 25 procent.”

Is het college soms bang voor de PVV”, vraagt Bolle zich af. De PVV wil dat kunst- en welzijnssubsidies halveren.

Het nieuwe stadsbestuur doet in het coalitieakkoord „een appèl op de cultuurinstellingen om met minder geld hun activiteiten op niveau te houden en te blijven te vernieuwen”. De cultuursector wordt gemaand extra inkomsten te genereren, door meer kaartjes te verkopen, nieuw publiek aan te trekken en prijzen „meer kostendekkend” te maken.

De Ranitz en Benno Tempel, directeur van het Gemeentemuseum, noemen dat namens de Haagse kunstsector „volstrekt naïef”. Mede door de gevolgen van de economische crisis zijn cultuurfondsen terughoudend, trekken bedrijven zich terug en verloopt de kaartverkoop moeizamer, schrijven zij. De „forse bezuinigingen” zullen er volgens hen toe leiden dat instellingen moeten korten op hun programma’s of moeten verdwijnen.

De donderdag beëdigde wethouder Cultuur, Marjolein de Jong (D66), zegt dat korting van 10 procent voor de gemeente het uitgangspunt blijft, ook voor de kunstsector. Of de berekening van Bolle klopt en de sector dus veel harder wordt getroffen, gaat ze volgende week uitzoeken.

    • Brian van der Bol