Op regionaal niveau is innovatie wel een succes

Onder de kop ?Aanjagen van innovatie is mislukking? stond in deze krant van 1 mei een vernietigend artikel over het innovatiebeleid. Hoewel ik het wel met de strekking van het artikel eens was, is de toonzetting veelal (te) negatief. Er zijn voldoende spraakmakende voorbeelden. Zo heeft de regio Eindhoven (Brainport Eindhoven) de transformatie gerealiseerd van een traditionele maakindustrie naar hoogwaardige kennisregio. De High Tech Campus en de sterke concentratie van Research and Development en ict-bedrijvigheid zijn overtuigende bewijzen. In Gelderland, met Wageningen als drijvende kracht, heeft zich een zeer innovatief cluster ontwikkeld op het gebied van voedseltechnologie en lifesciences. In de regio Arnhem-Nijmegen wordt veel geïnnoveerd op het gebied van gezondheid (Health Valley). De regio Venlo/Noord-Limburg profileert zich als ultraduurzame regio onder het motto Cradle to Cradle. Zeeuws-Vlaanderen loopt voorop op het gebied van de zogeheten bio-based economy. De stadsregio Leeuwarden kan nu al het predicaat krijgen van een innovatief kenniscentrum op het terrein van watertechnologie. De chemiecampus van Chemelot (voorheen DSM) is in Zuid-Limburg een wereldspeler van formaat.

Kortom, als we uitgaan van de (bewezen) sterke kanten van Nederlandse innovaties zijn het beeld en de beeldvorming over innovatie(beleid) heel anders.

Frans Boekema

Hoogleraar economische geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen/Universiteit van Tilburg