nrc.nl/opinieblog

Het Westen zou weleens aan de vooravond van een lange, hete zomer kunnen staan. Immers, na economische rampspoed volgt enige tijd later vaak sociale onrust. Betrouwbare uitgangspunten als de opmars van het inkomen en verwerving van bezit staan ineens onder druk en dat roept het gevoel op dat iemand anders de gemeenschappelijke tegenspoed veroorzaakt, stelt de Britse historicus Simon Schama. Bent u het met hem eens? En deelt u zijn oplossing van het eerlijk verdelen van lasten?