Natuurkunde

Er zijn in het dagelijks leven maar weinig uitdrukkingen die uit de natuurkunde voortkomen. Een van de uitzonderingen betreft het benadrukken van de samenhang van zaken door een vergelijking te maken met ?communicerende vaten?. In NRC Weekblad van 22 mei lees ik bijvoorbeeld ?partijen binnen een stroming zijn communicerende vaten: als de één wint, verliest de ander?. De betekenis die men hierbij communicerende vaten toedicht is: wanneer het ene vermindert, vermeerdert het andere.

Helaas klopt de vergelijking niet. De natuurkundige betekenis is: hoe de vorm van de vaten ook is en hoe ook hun stand, als ze met elkaar verbonden zijn staat het water in beide even hoog. Al tientallen jaren maken communicerende vaten geen deel meer uit van het schoolprogramma. Niet vreemd dat het taalgebruik dan loszingt van de oorspronkelijke betekenis.

Jan Willem Lackamp, Nijmegen

    • Jan Willem Lackamp