Mijd het debat over de hypotheekrenteaftrek niet

Met veel plezier las ik in Opinie & Debat van 22 mei het tweegesprek tussen econoom Bas Jacobs en VVD?er Ben Verwaayen. Bij hen rust er tenminste geen taboe op een afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Wat een verschil met de VVD, de partij die zo halsstarrig vast houdt aan het ?recht? op deze eigenwoningsubsidie. Nu begrijp ik best dat die partij uit electorale overwegingen voor de belangen van haar achterban wil opkomen. Maar ze wijkt hiermee wel af van haar principes. In de liberale beginselverklaring van de VVD staat namelijk dat zij streeft naar een kleine staat met gezonde overheidsfinanciën, die garant staat voor een eerlijke samenleving.

Een kleine staat roept bij mij het beeld op van een overheid die zich tot de kerntaken beperkt en grote interventies schuwt. Het oorspronkelijk beoogde doel van de aftrek ? stimuleren van het eigen woningbezit ? is al bereikt. Verder heeft de aftrek weinig met gezonde overheidsfinanciën van doen; deze vormt eerder een risico van formaat. We betalen immers allemaal belasting om vervolgens 11 miljard euro (in 2009, en het bedrag loopt in rap tempo op) aan huizenbezitters terug te geven. Ten derde is de hypotheekrenteaftrek niet eerlijk, juist de rijkere burger profiteert er het meeste van. Kortom: de VVD gaat wel erg pragmatisch met haar idealen om. Wat ik in de verkiezingscampagne en coalitieonderhandelingen dan ook hoop te zien is de bereidheid van alle politieke partijen, inclusief de VVD, om de (geleidelijke) afbouw van de hypotheekrenteaftrek ter discussie te stellen.

W.A.J. Megens

Den Bosch

    • den Bosch
    • W.A.J. Megens