kopen huis van de maand

De vraag vknf.jr kj

Veenwouden, 23-05-2010. Villa te Veenwouden, Koene Parmentierlaan 14. Serie Huisvan de Maand. Foto Leo van Velzen NrcHb.