Internet

Deze week verscheen op www.nrc.nl/wetenschap:

Voorouder van de inktvis als fossiel in de Rocky Mountains

Multifocale brillen brengen ouderen aan het vallen

Onderzoek aan medicijn tegen delirium stilgezet na overmatige sterfte

Fitte mensen maken eerder vet vrij als ze sporten.