In Nederland is geen markt voor goedkope arbeid

In deze krant van 15 mei werd ervoor gepleit uitkeringgerechtigden met behoud van uitkering te laten werken. Een oud idee dat weinig oplost. Goedkope arbeid komt niet op de markt omdat de prijs daarvoor lager is dan het minimumloon. De groep Nederlanders die daarvan afhankelijk is vindt daarom nooit werk. Lukt het wel, dan is er de ?armoedeval?. Het loon in Nederland heeft twee functies: de ondernemer ziet het als prijs voor de arbeid en de samenleving als bestaansmiddel. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is die prijs te laag om hier te kunnen leven. In ?goedkopere landen? kan dat werk wel worden uitgevoerd.

Voor de welvaart is een optimale inzet van onze arbeidskracht noodzakelijk en dat is alleen mogelijk als wij die twee functies durven te ontkoppelen door bijvoorbeeld een basisinkomen. Het basisinkomen biedt sociale bescherming, de AOW-leeftijd verdwijnt. Financiering kan via de btw en belasting op grondstoffen. Inkomstenbelasting en sociale premies verdwijnen (behalve de AWBZ), de loonkosten gaan omlaag. Met het AWBZ-budget kan dan méér zorg worden geboden. Nauwelijks nog belasting op elke euro loon is een prima motivatie om te gaan werken.

Wim de Heer

Maastricht

    • Wim de Heer