In 2012 overleg ontwapening Midden-Oosten

Over twee jaar, in 2012, moet een conferentie worden gehouden om alle massavernietigingswapens uit het Midden-Ooosten te weren.

Dit staat in de slotverklaring die gisteren is aangenomen op de laatste dag van de conferentie over herziening van het Non-Proliferatieverdrag (NPV) tegen de verspreiding van atoombommen.

Door zo’n conferentie neemt de druk toe op Israël om zich aan te sluiten bij het NPV. Israël verzet zich tegen een atoomvrije zone in het Midden-Oosten, zolang er geen vrede is in de regio.

Israël heeft officieel nooit erkend over atoomwapens te beschikken, maar deskundigen gaan er algemeen van uit dat de Joodse staat er de beschikking over heeft.

De 189 landen die aan de conferentie deelnamen onderschreven unaniem de slotverklaring. Door zich niet tegen de resolutie te verzetten, voorkwamen de VS dat de conferentie zonder resultaat eindigde, zoals de vorige herzieningsconferentie in 2005. Wel stelde Washington het „diep te betreuren” dat de tekst Israël laakt, maar Iran niet eens noemt. Het Westen verdenkt Iran ervan in het geheim te werken aan een atoombom.

De Amerikaanse president Obama heeft het tegengaan van de verspreiding van kernwapens een centrale plaats gegeven in zijn buitenlandse politiek. Daarbij moet versterking van het NPV een belangrijke rol spelen. Of dat lukt hangt af van de conferentie in 2012, tevens het jaar waarin er weer Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn.

Vorig jaar verbond Obama zich aan het streven naar de uiteindelijke afschaffing van alle kernwapens in de wereld, waartoe het NPV overigens verplicht. Dit jaar sloot hij met zijn Russische collega Medvedev een nieuw verdrag voor de vermindering van strategische kernwapens. En in de officiële nucleaire strategie van de Verenigde Staten beperkte hij de omstandigheden waaronder kernwapens ingezet kunnen worden.

De conferentie ging behalve over het tegengaan van de verspreiding van kernwapens ook over nucleaire ontwapening en het beschikbaar stelen van de technologie voor kernenergie aan landen die daar belangstelling voor hebben. Deze thema’s worden wel de drie pijlers van het NPV genoemd.

Voorstellen van ontwikkelingslanden om een termijn af te spreken waarin de bestaande kernmachten hun kernarsenalen ontmanteld moeten hebben, haalden het niet. (AP, Reuters, AFP)