Expertdiscussie

Groene energie? Betaal de rekening wel zelf, svp

Burgers beginnen te beseffen dat de fossiele energiebronnen opraken. Maar over de kosten van de alternatieven weet men maar weinig. Sommigen zijn bang voor kernenergie. Anderen willen zelf stroom opwekken met zonnepanelen. Een cocktail van gebrek aan kennis en emoties biedt groene politici en andere voorvechters van een groene revolutie de kans zich te profileren als redders van de planeet. En geef hen ongelijk: een energievoorziening op basis van zon, wind en schone biomassa, dat is toch het paradijs op aarde? Zeker zolang het lukt de kosten, en toekomstige problemen, te verbloemen.

Sinds Brussel met duurzaam energiebeleid is begonnen hebben deskundigen becijferd dat het welvaartsoffer dat burgers jaarlijks moeten brengen om 20 procent duurzame energie in 2020 te halen, ongeveer 0,5 procent van het bnp bedraagt. Echter, al jaren haalt geen enkele lidstaat dit offer. Voor Nederland zou het offer voor Nederland 3 miljard euro per jaar moeten bedragen, ofwel 500 euro per gezin. In Duitsland, waar elke baan in de zonne-energie sector tot nu toe 200.000 euro subsidie heeft gekost, zijn de gemiddelde productiekosten opgelopen van 8 ct/kWh in 2000 naar 13 ct/kWh in 2009. Ter vergelijking: stroom uit een gascentrale kost 6 ct/kWh, stroom uit een kerncentrale 4 ct/kWh, inclusief de kosten voor ontmanteling en eindberging van afval.

Veel principiëler is het volgende: waarom moeten honderd buren meebetalen aan de zonnepanelen van de buurman, terwijl de buren slechts behoefte hebben aan betaalbare stroom uit het eigen stopcontact? 30 procent van alle Europese stroom, 13 procent van de energie, komt uit 150 schone en veilige kerncentrales, al vijftig jaar lang onder de vlag van Euratom.

Dr.ir. André Wakker

Energiedeskundige, werkzaam bij NRG

Testen van veiligheid van het EPD zegt niets

De Eerste Kamer debatteert op 1 juni met demissionair minister Klink (Volksgezondheid, CDA) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Onderwerpen die daarbij zeker aan de orde zullen komen, zijn privacy en veiligheid. Door de invoering van het EPD krijgen patiënten in principe meer controle over de inzage van hun gegevens. Tegelijkertijd verandert het risicoprofiel van het uitlekken van patiëntgegevens ten opzichte van een papieren omgeving. In de discussie over het EPD worden soms minder goede argumenten gebruikt. Zie de recente reactie van Klink op Kamervragen over een onderzoek naar de beveiliging van het EPD (NRC Handelsblad, 26 maart). Hij stelt hierbij onder meer dat het landelijk EPD regelmatig aan grootschalige indringertesten wordt onderworpen, met als doel om de veiligheid van het EPD aan te tonen. Echter, testen geeft slechts een beperkte mate van zekerheid over de veiligheid van een systeem.

Drs. J.C. de Boer en Prof. Dr. E. Roos Lindgreen

Beiden werkzaam bij KMPG IT Advisory, Roos Lindgreen is tevens hoogleraar it & auditing aan de Universiteit van Amsterdam.

Dit zijn delen uit langere expertdiscussies op nrc.nl/expert.

    • Dr.Ir. André Wakker