De krant schrijft

Ook deze week waren er tal van interessante lezersvragen, maar ‘wegens omstandigheden’, zoals het wel eens op winkelruiten staat, schorten we die heel even op. Verschillende vragen zullen volgende week in deze rubriek aan bod komen.

Die omstandigheden zijn de volgende, en gelukkig een stuk minder ernstig dan bij horeca-uitspanningen die tijdelijk met die mededeling sluiten. Wij sluiten geenszins. Maar wel heeft de directie van NRC Media afgelopen week besloten een aantal activiteiten waarmee u als lezer bekend bent om economische én strategische redenen te stoppen. Het gaat daarbij om ons economische kwartaaltijdschrift Focus, waarmee we in 2008 begonnen; onze webfilmpjes nrc.tv (die we elke dag aankondigen in de balk bovenin onze voorpagina), en de Engelstalige site nrc.international, waarop dagelijks vertaalde stukken uit deze krant te vinden zijn. In alle drie gevallen gaat het om door uitgeverij en hoofdredactie gezamenlijk begonnen journalistieke experimenten waarin veel tijd, talent en energie is geïnvesteerd, maar die helaas nog altijd te weinig opleveren. Het aantal abonnees van Focus en met name de advertenties blijven fors achter bij de verwachtingen. Webfilmpjes en een vertaalde site maken is kostbaar, niet alleen in geld, maar ook in menskracht, en ook die activiteiten worden minder urgent in een laagconjunctuur waarin kranten – en zeker niet alleen de onze – de tering naar de nering moeten zetten.

De maatregelen die we nu nemen zijn vervelend, maar ook beperkt en naar onze mening reëel. De hoofdredactie had met de voorganger van de huidige directeur-uitgever al een aantal gesprekken gevoerd over de wenselijkheid door te gaan met die drie prikkelende, maar ook kostbare experimenten. Het zijn dus geen plotselinge ingrepen, al doen we die zeker niet enthousiast en betreuren we het afscheid van deze uitgaven. Juist in een tijd waarin een deel van de journalistiek de luiken steeds meer dichtgooit, willen wij met name de internationalistische blik en ambities van NRC Handelsblad hoog houden. We zullen dan ook zeker, zij het op een andere en soberder manier, Engelstalige artikelen op onze hoofdsite nrc.nl blijven aanbieden. Ook al omdat de Tweede Kamerverkiezingen die op komst zijn en kwesties als het proces-Wilders ook over de grenzen met bovengemiddelde belangstelling worden gevolgd.

Het strategische argument achter deze maatregelen is dat we ons onder de huidige omstandigheden nog meer willen richten op de kern van de zaak: onze kranten en de daaraan gekoppelde websites. Daar is al veel aan gebeurd en er is ook het nodige in voorbereiding. Dat moet niet leiden tot verschraling, maar juist tot verdere verrijking en verdieping van ons journalistieke aanbod. Overigens hebben wij ook de beoogde samenwerking met de tv-zender Het Gesprek tot nader order opgeschort. Daar zijn, wie weet, interessante mogelijkheden bij te verzinnen, maar in elk geval voorlopig hebben die voor ons geen prioriteit.

Tot slot nog terug naar de economische omstandigheden waarin we verkeren. Die zijn minder florissant dan we zouden wensen, met name door het inzakken van de advertentiemarkt en een daling van het aantal voltijdse (zesdaagse) abonnees. Dat is reden tot zorg, maar zeker geen reden tot paniek of alarmisme. NRC Media maakt nog altijd een fatsoenlijke winst, we bereiken met onze nieuwe producten (zoals nrc.next) en met abonnementsvormen-op-maat (weekendabonnement, next plus), nu meer lezers dan ooit. De bedoeling blijft die lezers de beste (betaalde) journalistiek te bieden die ze kunnen krijgen.

    • Sjoerd de Jong