VS: eenzijdige militaire actie is laatste optie

De Amerikaanse president Barack Obama beschouwt preventieve aanvallen en eenzijdige militaire acties als laatste opties. Met meer internationale diplomatie en samenwerking en het versterken van de defensie van partnerlanden denkt Obama de binnenlandse veiligheid eerder te vergroten

Dat zijn de hoofdlijnen van Obama’s eerste National Security Strategy, het meerjarenbeleid voor de nationale veiligheid van de VS dat gisteren openbaar is gemaakt. De hoofdlijnen vormen een breuk met het beleid van Obama’s voorganger, George W. Bush, dat zich concentreerde op snel militair ingrijpen.

In het 52 pagina’s tellende document neemt de regering-Obama afstand van de sterke focus op bestrijding van internationaal terrorisme van Bush – al heeft diezelfde regering sinds eind vorig jaar meer militairen naar Afghanistan gestuurd en zijn aanvallen met onbemande vliegtuigjes geïntensiveerd.

De VS zouden hun leidende rol in de wereld alleen kunnen vasthouden als ze erkennen dat de huidige dreigingen breder en diverser zijn dan alleen terrorisme. Voor het eerst wordt ook economische stabiliteit als een garantie voor de binnenlandse veiligheid van de VS genoemd. Genoemde bedreigingen zijn verder onder meer terroristen van eigen bodem, cyber-terroristen en de gevolgen van klimaatverandering.

De machtsbalans in de wereld is aan het verschuiven, zo staat in de strategie. De recente aanwijzing van de G20 met onder meer China, India en Brazilië als belangrijkste internationale overlegorgaan voor de wereldeconomie in plaats van de G8 van acht rijke industrielanden, onderstreept dit besef, aldus hoofdauteur van het rapport, Ben Rhodes.

Aan de optie van eenzijdige militaire actie verbindt Obama de voorwaarde van brede internationale steun van bijvoorbeeld de NAVO en de Veiligheidsraad. Ook bestrijding van „gewelddadig extremisme” blijft onderdeel van het veiligheidsbeleid – de term ‘islamitisch’ wordt in het rapport niet genoemd. (AP)