Tramscanner R'dam tegen raddraaiers

Face recognition system Image downloaded by Maartje an Ours at 4:47 on the 28/05/10

Het regionale vervoersbedrijf RET begint eind augustus, als eerste in Nederland, een proef met gezichtsherkenning. In dertien trams van de ‘probleemlijn’ 2 in Rotterdam-Zuid komen speciale camera’s die biometrische kenmerken van iedere instappende passagier scannen.

Een woordvoerder van de RET spreekt van „een elektronisch hulpmiddel, dat is bedoeld om mensen die een ov-verbod overtreden sneller op te kunnen sporen, en uit de tram te zetten”. In de strijd tegen overlast en zwartrijders voerde Rotterdam twee jaar geleden het ov-verbod in. Ook dat was een landelijke primeur.

Het kabinet wil op verzoek van de vervoersbedrijven overtredingen van het ov-verbod voortaan bestraffen met een boete van maximaal 3.800 euro of een gevangenisstraf van maximaal twee maanden. Daartoe zou de ministerraad vanmiddag besluiten. Jaarlijks worden enkele tientallen ov-verboden opgelegd, maar er zijn geen sancties als iemand zich daar niet aan houdt.

Op dit moment hebben vijf mensen een reisverbod op lijn 2. Handhaving van het ov-verbod is volgens de RET arbeidsintensief en duur. Van de camera’s gaat bovendien een preventieve werking uit, stelt de RET. „Kwaadwillenden zullen beseffen dat de pakkans groot is.”

Minister Hirsch Ballin (Justitie en Binnenlandse Zaken, CDA) steunt de Rotterdamse proef, die mogelijk landelijke navolging krijgt. Hij heeft gisteren toegezegd 100.000 euro beschikbaar te stellen. De RET investeert eenzelfde bedrag. Volgens het vervoerbedrijf worden de beelden van passagiers zonder een ov-verbod niet bewaard, maar de raadsfractie D66 wil daar vragen over stellen. In het najaar van 2011 volgt een evaluatie van de proef.

Het systeem is niet waterdicht, erkent de RET. „Dat zou het pas zijn op het moment dat we met vingerafdrukken zouden mogen werken.” In de komende maanden denkt de RET het systeem echter zodanig te kunnen verbeteren dat slechts bij hoge uitzondering een passagier verkeerd wordt herkend, en een stil alarm afgaat bij de tramchauffeur.

De RET geeft jaarlijks 34 miljoen uit aan sociale veiligheid. Dat is ongeveer 1,5 maal zo veel als het Amsterdamse GVB.