PAS VERSCHENEN

Denis Grozdanovitch: De moeilijke kunst van het bijna-nietsdoen (L’Art difficile de ne presque rien faire). Vert. Frans de Haan, Mouria, 270 blz. € 18,50

Beschouwing van de Franse filosoof Denis Grozdanovitch waarin hij aan de hand van teksten van hedendaagse filosofen en de oude Chinese taoïstische wijsheden zijn visie geeft op het belang van een moment van rust in een jachtige en competitieve maatschappij.

Ineke van Kessel: Nelson Mandela in een notendop. Bert Bakker, 170 blz. € 12,50

Beknopte biografie over een leven in dienst van een ideaal.

Elise G. Lengkeek: De hel van Tjideng. Een persoonlijk verslag van een jappenkamp. Mistral, 144 blz. € 16,95

Herziene uitgave van de herinneringen van Bep Groen-Lengkeek die van oktober 1942 tot december 1945 gevangene was in het Japanse interneringskamp voor vrouwen.

Thomas Robert Malthus: Over bevolking. Vert. Dik Brummel en Stieneke Kamp, NVSH, 176 blz. € 19,50

Verhandeling uit 1798 van de Engelse econoom Thomas Robert Malthus (1766-1834) waarin hij propageerde dat de mens enige terughoudendheid in acht dient te nemen op het gebied van de voortplanting, want een sterke bevolkingsgroei zou onherroepelijk leiden tot armoede en ellende.

Herman Paul en Henk te Velde (red.): Het vaderlandse verleden. Robert Fruin en de Nederlandse geschiedenis. Bert Bakker, 294 blz. € 24,95

Opstellen over de erfenis van de Leidse historicus Robert Fruin (1823-1899).

Hans Ree: Mijn schaken. Atlas, 320 blz. € 22,90

Persoonlijke verhalen van schaakgrootmeester Hans Ree over onderanderen Marcel Duchamp, Max Euwe, Anatoli Karpov, Willem Frederik Hermans en de anonieme internetschaker A46648.

Ibrahim Yerden: Schaamte en strategisch handelen. Opvoeding in Marokkaanse en Turkse gezinnen. Van Gennep, 112 blz. € 17,50

Onderzoek van antropoloog Ibrahim Yerden naar opvoedingsproblematiek. Tevens verscheen van Yerden: Mijn Mekka is de mens. Alevieten in de Nederlandse samenleving (Van Gennep, € 22,50), een onderzoek die de alevitische gemeenschap in Nederland in kaart brengt.

Kees van der Staaij: Woord houden. Christelijke politiek in de praktijk. Boekencentrum, 182 blz. € 14,90

Lijsttrekker van de SGP Kees van der Staaij over zijn invulling aan christelijke politiek.

Herman Stevens: Vaderland. Prometheus, 224 blz. € 19,95

Roman over een wat oudere schrijver die vader wordt.

Jan Tromp: Het kaartenhuis. Hoe de bonus bloeit en de rest verdort. Balans, 120 blz. € 9,95

Volkskrant-journalist Jan Tromp interviewde zeven prominenten uit de economische wereld onder wie Joseph Stiglitz, René Tissen en Wouter Bos. Illustraties van Jos Collignon.