Olielek ergste in geschiedenis VS

BP lijkt succesvol met het dichten van het oliegat.

President Obama kondigt intussen strengere regels aan voor de olie- en gassector.

De olieramp voor de Golf van Mexico is de ergste in de Amerikaanse geschiedenis. Zowel olieconcern BP als de Amerikaanse overheid heeft de ramp de afgelopen vijf weken veel kleiner voorgesteld. Er lekken twaalfduizend tot negentienduizend vaten olie per dag de zee in, in tegenstelling tot de door BP en de Amerikaanse overheid geschatte vijfduizend vaten.

Daarmee is de omvang van de ramp groter dan de olieramp veroorzaakt door het schip Exxon Valdez in 1989, waarbij miljoenen liters olie in de zee voor de kust van Alaska lekten. President Barack Obama laat weten dat het olielek catastrofaal is voor de getroffen regio.

Gisteren is Elizabeth Birnbaum, hoofd van de Minerals Management Service-afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken, ontslagen door de Amerikaanse regering. Birnhaums toezicht op olieboringen op zee zou te laks zijn geweest. Het is niet duidelijk of Birnbaum zelf ontslag nam, of dat ze hiertoe werd gedwongen. Birnbaum bekleedde de positie vanaf juli 2009.

De Minerals Management Service-afdeling ontvangt vaker kritiek en wordt beschouwd als een van de slechtst functionerende afdelingen van de Amerikaanse overheid.

BP is momenteel bezig met alweer een nieuwe manier om de weglekkende olie op korte termijn te stoppen. Het olieconcern voert nu de ‘top kill’-operatie uit, waarbij dikke boorvloeistof in het olielek wordt gepompt. Tot dusverre is de operatie succesvol, laat Thad Allen van de Amerikaanse kustwacht weten.

Het is niet bekend of de strategie op de lange termijn zal werken, maar de operatie wordt in elk geval voortgezet. Volgens president Obama is de strategie „geen garantie voor succes” op de lange termijn. Hij waarschuwt dat het proces om het lek te dichtenmaanden kan duren.

Als de top kill-operatie faalt, heeft BP geen directe andere oplossingen voor handen. Eerder voerde het bedrijf een vergelijkbare operatie succesvol uit in het Midden-Oosten, maar niet op grote diepte – anderhalve kilometer onder de zeespiegel.

Mogelijk hebben zuinigheidsoverwegingen een rol gespeeld bij het ontstaan van de explosie die tot de ramp leidde. Enkele dagen voordat boorplatform Deepwater Horizon explodeerde, besloten werknemers van BP de boorput te omhullen op een manier die meer risico’s meebracht dan een andere beschikbare methode. Hierbij zouden financiële overwegingen een rol hebben gespeeld.

Het riskante aan deze methode was dat als het cement rond de koker niet goed dichtte, gassen richting de top van de olieput konden lekken en slechts op één manier konden worden ingesloten. Als BP voor de andere optie had gekozen had men de lekkende olie vanaf twee kanten kunnen tegenhouden.

Bekijk bij BP live-beelden van de werkzaamheden onder zee: www.bp.com

    • Marcel aan de Brugh
    • Freek Staps