KNMG wil af van besnijdenis

Artsenorganisatie KNMG wil het besnijden van jongens nadrukkelijk ontmoedigen als daar geen medische grond voor is. Artsen moeten ouders wijzen op het ontbreken van medische voordelen en de gevaren van besnijdenis, zoals bloedingen, infecties, plasbuisvernauwingen en penisamputaties na complicaties. De KNMG meent dat er genoeg redenen zijn voor een wettelijk verbod, maar vreest dat de ingreep dan illegaal wordt uitgevoerd. (NRC)