Jezuiëten misbruikten 205 kinderen

Op scholen en jeugdinstellingen van de jezuïetenpaters in Duitsland zijn afgelopen decennia ten minste 205 kinderen slachtoffer geworden van seksueel misbruik en lichamelijk geweld.

Dat rapporteert Ursula Raue, een onafhankelijke advocaat die aangesteld is om onderzoek te doen naar misbruik binnen deze rooms-katholieke orde. Onthullingen hierover op een Berlijns gymnasium, het Canisius College, brachten eerder dit jaar een reeks soortgelijke schandalen in Duitsland aan het licht.

Raue zei gisteren dat het mogelijk is dat er nog veel meer slachtoffers zijn. „We kunnen er niet van uitgaan dat het hier bij blijft, integendeel.” Haar beschuldigingen richten zich tegen twaalf jezuïeten, van wie er inmiddels zes zijn overleden. De meeste gevallen dateren uit de jaren zeventig en begin jaren tachtig. Ze zijn volgens Raue consequent verzwegen door de leiding van de orde, die jaren geleden al op de hoogte was van de persverse praktijken. „Het is de vraag waarom de orde zo laks en onbekommerd met steekhoudende informatie over seksueel misbruik is omgegaan.”

De beschuldigde paters hebben hun daden kunnen plegen op jezuïetenscholen en jeugdinstellingen in heel Duitsland: het Canisius College in Berlijn, een internaat in Sankt Blasien, het Aloisiuscollege in Bad Godesberg, de Sankt Ansgar Schule in Hamburg en jeugdinrichtingen in Hannover en Göttingen.

Paters met een notoire reputatie werden van de ene naar de andere school doorgeschoven en konden hun gang blijven gaan. In haar eindrapportage schildert Raue een beeld van een ontluisterende seksuele moraal onder de beschuldigde paters. In een reactie zegt de Duitse jezuïetenorde: „Het resultaat van het afsluitende onderzoek brengt een schandalige werkelijkheid aan het licht die ons met schaamte en schande vervult.”

Een andere geruchtmakende misbruikzaak in Duitsland, die op de vooruitstrevende Odenwaldschule in Oder-Hambach, leidt intussen tot een debat over de vraag of de zogenoemde Reformpedagogiek – het model van de Odenwaldschule – het seksueel misbruik op de school in de jaren tachtig heeft vergemakkelijkt.

De Odenwaldschule is een Duitse eliteschool annex internaat met een tot voor kort grote reputatie. De op de school gepraktiseerde Reformpedagogiek ontstond in het begin van de twintigste eeuw en zette zich af tegen de toen heersende autoritaire opvoeding en scholing.