Hof: bestuurders PCM voerden wanbeleid

De raad van bestuur en de raad van commissarissen van mediaconcern PCM Uitgevers, destijds uitgever van deze krant, hebben zich van 2004 tot en met 2007 schuldig gemaakt aan wanbeleid. De strategie van de uitgever faalde en het toezicht was onvoldoende. Die uitspraak deed de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam gisteren.

Plaatsvervangend raadsheer Huub Willems gaf zijn oordeel op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en vakbond FNV Kiem. Zij kregen gelijk in hun stelling dat tussen 1 januari 2004 en 2 juli 2007 het gevoerde beleid van PCM Uitgevers getuigt van „onverantwoord ondernemerschap”, vanaf de entree tot en met het uittreden van de Britse investeringsmaatschappij Apax als grootaandeelhouder van PCM.

De Ondernemingskamer stelt dat het aantrekken van Apax als nieuwe aandeelhouder het kranten- en boekenbedrijf kwaad heeft gedaan. Apax trad aan om PCM Uitgevers financiën te bieden om overnames te doen, maar Apax verzwakte de financiële positie van PCM Uitgevers juist.

De zogenoemde ‘managementparticipatieregeling’ waarbij leidinggevenden bij de entree van Apax binnen PCM een aandeel kochten in het bedrijf, draagt volgens Willems bij aan het oordeel van wanbeleid. De aandeelhouders van PCM, niet alleen Stichting Democratie en Media maar ook Apax, hadden moeten beseffen dat zo’n regeling tot kritiek zou leiden. Enkele bestuursleden ontvingen tot bijna 2 miljoen euro per persoon.

De Ondernemingskamer vernietigde bovendien het verlenen van decharge aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van PCM in de jaren 2004-2007. Beslissingen die tijdens aandeelhoudersvergaderingen zijn goedgekeurd, kunnen nu worden heroverwogen. Of dat gebeurt hangt af van De Persgroep Nederland, die PCM vorig jaar overnam.

Lees meer over de uitspraak via nrcnext.nl/links