Economie kort

Waarschijnlijk voor de verkiezingen een akkoord over AOW

RIJSWIJK. Na maanden van overleg lijken werkgevers en de vakbeweging een akkoord over de AOW te bereiken. De pensioengerechtigde leeftijd gaat vanaf 2020 omhoog van 65 naar 66 jaar. Naar verwachting zetten de sociale partners nog voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni hun handtekeningen onder het plan. Woordvoerders van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en vakcentrales FNV en CNV zeggen niets over een eventueel ophanden zijnd akkoord. Bronnen rondom de onderhandelaars lieten los dat een akkoord wel dichtbij is. Op hoofdlijnen hebben de partijen elkaar gevonden, alleen over kleine technische zaken moeten nog knopen worden doorgehakt. Volgens de deels uitgelekte plannen moeten AOW-leeftijd en ingangsdatum van aanvullende pensioenen in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67. Daarna zou deze leeftijd worden gekoppeld aan de stijgende levensverwachting en elke vijf jaar worden getoetst. Het ligt in de lijn der verwachting dat een breed gedragen akkoord op politieke steun kan rekenen. (ANP)

NRC stopt met Focus, tv en Engelstalige site

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. NRC Media stopt met het kwartaalblad NRC Focus, nrc.tv (webtelevisie) en de Engelstalige website NRC International. Dat heeft directeur-uitgever Hans Nijenhuis bekendgemaakt. De drie publicaties droegen niet bij aan de winst van NRC Media en er was ook onvoldoende uitzicht op verandering hierin. „We moeten prioriteiten stellen”, aldus Nijenhuis. „We willen de beste kranten van Nederland maken. En dan kunnen we onze beste journalisten beter inzetten voor de 200.000 abonnees van NRC Handelsblad dan voor de paar duizend abonnees van NRC Focus of de paar duizend kijkers van nrc.tv.” Nijenhuis, eerder lid van de hoofdredactie van NRC Handelsblad en chef van nrc.next, kondigde verdere koerswijzigingen bij het bedrijf aan, maar zei die pas nader in te willen vullen als NRC Media een nieuwe hoofdredacteur heeft.

Parlement Spanje is voor bezuinigingen

MADRID. Het Spaanse parlement heeft de bezuinigingsvoorstellen van de regering gisteren met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. 169 parlementsleden van de regerende socialistische partij stemden voor, 168 andere parlementariërs verwierpen het plan. De maatregelen moeten in totaal 15 miljard aan besparingen opleveren. Daarmee wil de regering van premier José Luis Zapatero het sterk gestegen overheidstekort terugdringen. Dat liep vorig jaar op tot 11,2 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee heeft Spanje na Ierland, Griekenland en Groot-Brittannië het hoogste tekort binnen de EU. Spanje staat onder grote druk van de financiële markten om het tekort aan te pakken. (ANP)