Zorgverlening is vaak illegaal

Zorgverleners, zoals verpleegkundig specialisten, plegen geregeld economische delicten door handelingen te verrichten waarvoor zij niet zijn bevoegd. Medisch specialisten declareren bovendien hun toptarieven voor werk dat ondergeschikten zonder arts-diploma zelfstandig uitvoeren.

pagina 8 en 9