Nieuwe Britse regering wil politiek bestel hervormen en parlement versterken

lagerhuisDe nieuwe Britse regering van Conservatieven en Liberaal Democraten streeft naar vernieuwing van het Britse politieke bestel. Vicepremier Nick Clegg spreekt van de “grootste politieke hervormingen sinds 1832″. In dat jaar werd het kiesrecht voor het eerst substantieel uitgebreid.Een van de vernieuwingen is om het Lagerhuis voortaan een vaste termijn van vijf jaar te geven. De premier zal niet langer het recht hebben het Lagerhuis tussentijds te ontbinden op een voor hem gunstig moment, een voorrecht waarmee in het verleden menig premier zijn of haar voordeel heeft gedaan.

De vraag onder welke voorwaarden het Lagerhuis toch vervroegd kan worden ontbonden, heeft veel stof doen opwaaien. De nieuwe regering bevestigt in de uitgewerkte versie van het regeerakkoord van 20 mei dat ze het Lagerhuis zelf daarover controle wil geven, zij het dat een meerderheid van ten minste 55 procent een voorstel tot ontbinding zou moeten steunen.

Daar wringt de schoen. Het betekent dat de Conservatieven, die 47 procent van de zetels in het Lagerhuis bezetten, een ontbindingsvoorstel zouden kunnen blokkeren, zelfs als de Liberaal Democraten onverhoopt de coalitie zouden hebben verlaten. Velen in de oppositie roepen dat het ondemocratisch is om zo’n grens van 55 procent aan te houden. Waarom niet 50 procent of 51 procent? ,,Dit is volledig ondemocratisch”, aldus oud-minister van Justitie Jack Straw (Labour). Zelfs sommige Conservatieven voelen zich ongemakkelijk.

De regering betoogt dat het omwille van de stabiliteit beter is de grens bij 55 procent te leggen. Ze wijst erop dat in het regionale parlement in Schotland de grens in zo’n geval zelfs ligt bij tweederde van de leden. In zijn grote rede over politieke hervormingen van 19 mei stelde de nieuwe vicepremier Nick Clegg dat het hoe dan ook om een zeer welkome vernieuwing gaat, die de positie van het parlement versterkt. Lees hier de volledige tekst.

Bekijk hier een fragment uit Cleggs reform speech, waarin hij de afschaffing van de verplichte legitimatie voor burgers aankondigt, evenals het niet langer bewaren van gegevens over internetverkeer.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QLA78y_lPKI&feature=channel[/youtube]

De regering krijgt steun van de constitutionele deskundige Robert Hazell van het University College in Londen. Hij wijst critici als Straw erop dat een nieuwe Wet op de ontbinding van het Lagerhuis desgewenst heel gemakkelijk door een gewone meerderheid van meer dan 50 procent ongedaan kan worden gemaakt.

Een onafhankelijke website van constitutioneel geïnteresseerden, Charter 2010, wijst er voorts op dat het Lagerhuis nog altijd heel makkelijk een motie van wantrouwen tegen de regering kan indienen. Als de regering daarbij steun van meer dan 50 procent van de leden krijgt, kan ze in beginsel niet verder regeren.

In de praktijk zullen politici en juristen met vallen en opstaan gestalte moeten geven aan de nieuwe parlementaire orde. Onder de nieuwe coalitie betreden ze ook in dit opzicht terra incognita.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

    • Floris van Straaten