Immigratieplannen in strijd met EU

De paragrafen over immigratie en integratie in de verkiezingsprogramma’s van vijf partijen zijn strijdig met EU-regels. Uitvoering van de plannen van VVD, PVV en SP zou zelfs alleen mogelijk zijn na uittreding van Nederland uit de Europese Unie.

Dat zeggen de hoogleraren migratierecht Thomas Spijkerboer (VU) en Kees Groenendijk (Nijmegen), die de programma’s op verzoek getoetst hebben aan internationale regelgeving.

Zo pleit de SP voor herinvoering van werkvergunningen voor werknemers uit Oost-Europa. Dat is in strijd met het vrij verkeer van EU-burgers, een van de pijlers van de Europese Unie. De VVD wil inburgeraars die niet slagen voor het examen Nederlandse taal het verblijfsrecht ontzeggen. Dit is onder andere strijdig met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De PVV wil voor de opname van asielzoekers een quotum invoeren van duizend personen per jaar. Dit is strijdig met de zogeheten ‘Dublin-verordening’ die bepaalt welke landen verantwoordelijk zijn voor het opnemen van welke asielzoekers.

Nederland heeft zich voor een deel van het immigratiebeleid gecommitteerd aan Europese afspraken. De VVD wil de Europese regels aanpassen. Lukt dat niet, dan zou Nederland door middel van een zogenoemde opt-out afstand moeten nemen van een deel van het Verdrag van Lissabon.

Immigratie: pagina 7