Economie kort

Crisis kan veel huiseigenaren in de problemen brengen

DEN HAAG. Het aantal Nederlandse huishoudens dat in financiële problemen komt door het bezit van een koopwoning kan de komende jaren verdubbelen door de economische crisis. Een beperking van de hypotheekrenteaftrek kan zelfs tot een verdrievoudiging van het aantal probleemgevallen leiden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kopers in de knel?’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens de onderzoekers hadden meer dan 90.000 huishoudens in 2008 een hypotheekschuld die groter was dan de te verwachten verkoopwaarde van de woning. Dat kan leiden tot een restschuld bij verkoop van de woning. Ongeveer 30.000 huishoudens waren extra kwetsbaar door een combinatie van hoge woonlasten en een kans op een restschuld bij verkoop. Sinds het begin van de recessie is dit aantal opgelopen tot 45.000. Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek kan tot prijsdalingen op de woningmarkt leiden van ongeveer 10 procent. Daardoor zouden volgens het SCP nog veel meer woningeigenaren in de problemen kunnen komen. „In het ergste geval komen we uit op ongeveer 95.000 huishoudens met betalings- én restschuldproblemen”, aldus het SCP. (ANP)

Eneco ziet af van uitgifte aandelen

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Energiebedrijf Eneco is gestopt met het zoeken naar nieuwe aandeelhouders die circa 400 miljoen euro aan kapitaal zouden moeten inbrengen. De huidige aandeelhouders, 61 gemeenten waarvan de gemeenten Rotterdam en Den Haag de grootste zijn, hebben hier bezwaar tegen gemaakt. De gemeenten zouden door het toetreden van nieuwe aandeelhouders hun bestaande belangen zien verwateren, en daar voelen ze niets voor. Eneco had aanvankelijk 400 miljoen euro aan vers kapitaal nodig om de door de overheid verplichte afsplitsing van zijn netwerkbedrijf Stedin op te vangen. De afsplitsing van het netwerkbedrijf moet uiterlijk eind dit jaar zijn afgerond. Demissionair minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) had bepaald dat Eneco 375 miljoen euro meer aan eigen vermogen aan het netwerk moest meegeven dan het in eerste instantie van plan was. Het netwerkbedrijf kan dit geld nu ophalen door middel van een achtergestelde lening. Dat is een lening die bij het eigen vermogen mag worden opgeteld, en waarover hoge rente wordt betaald.

FNV: Wajonger in dienst of betalen

WOERDEN. Steeds meer jonge arbeidsongeschikten doen een beroep op de Wajong-uitkering. Vakcentrale FNV vindt dat bedrijven aangemoedigd moeten worden om Wajongers, mensen die van jongs af aan arbeidsgehandicapt zijn, in dienst te nemen. Als zij dat niet doen, moeten zij een premie betalen waarmee de uitkering in het vervolg wordt gefinancierd. FNV presenteerde het nieuwe model voor de Wajong gisteren in Woerden. De vakcentrale denkt dat de staat met deze constructie jaarlijks een half miljard euro kan besparen. Op termijn zouden daardoor zelfs tienduizenden banen worden gecreëerd. De Wajong is een volksverzekering, waar inmiddels bijna 200.000 mensen een beroep op doen. Volgens FNV is dat aantal de laatste jaren gestaag toegenomen. Dit zou onder meer komen doordat aandoeningen als ADHD en autisme vaker gediagnosticeerd worden. (ANP)

‘89 doden door defect van Toyota’s’

WASHINGTON. De klemmende gaspedalen in Toyota’s hebben in de Verenigde Staten aan meer mensen het leven gekost dan tot dusver werd aangenomen. De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) schat het aantal doden nu op 89. Tot dusver werd uitgegaan van 52 doden. De NHTSA heeft sinds het jaar 2000 meer dan 6.200 klachten gekregen over de gaspedalen. Toyota heeft wereldwijd acht miljoen auto’s teruggeroepen en in de VS een boete betaald van ruim 13 miljoen euro. (ANP)