correcties & aanvullingen

Tram

Bij het artikel ‘Energie uit water, zon, biomassa, vergisting...’ (26 mei, pagina 12 en 13) staat een foutief fotobijschrift. De foto is niet uit 1900, toen de eerste elektrische tram in Amsterdam reed, maar uit de jaren dertig.