Brussel: geen ambitieuzer klimaatbeleid

De Europese Commissie ziet vooralsnog af van voorstellen om het Europese klimaatbeleid aan te scherpen, hoewel het door de economische crisis veel goedkoper is geworden de huidige doelstellingen te halen.

Uit onderzoek dat de Deense Eurocommissaris Connie Hedegaard (Klimaat) gisteren presenteerde blijkt dat aanscherping van het klimaatbeleid relatief weinig extra geld kost. Dat is een gevolg van de crisis (minder uitstoot), waardoor de huidige doelen gemakkelijker zijn te halen. Lidstaten kritiseerden het onderzoek al voor de presentatie. Ze waren bang dat Hedegaard de resultaten zou gebruiken om te pleiten voor ambitieuzere klimaatdoelen.

EU-landen hebben enkele jaren geleden afgesproken dat ze de uitstoot van het broeikasgas in 2020 zullen terugbrengen met 20 procent ten opzichte van 1990. De kosten daarvoor zijn begroot op 70 miljard euro per jaar. Uit het onderzoek blijkt dat het ‘maar’ elf miljard euro meer kost om de uitstoot te beperken met 30 procent.

Een conceptversie van het rapport las als een pleidooi om het beleid nu aan te scherpen. Later zou dat toch noodzakelijk zijn, redeneren ze. Bovendien zou het dan meer geld kosten. Maar onder druk van lidstaten en andere commissarissen is de tekst afgezwakt.

Hoewel het slechts om een rapport van de Europese Commissie gaat, is dat toch belangrijk. Het is de Commissie die voorstellen moet doen voor nieuw beleid. Zij gaf in 2007 ook de aanzet tot de doelstelling van 20 procent CO2-reductie, waarmee de EU het mondiale leiderschap claimde in de strijd tegen klimaatverandering.

Het standpunt van de EU is al enkele jaren ongewijzigd: Europa is bereid meer te doen (30 procent reductie) als andere rijke landen een vergelijkbare inspanning leveren. Door het mislukken van de VN-conferentie eind vorig jaar in Kopenhagen heeft de EU die stap tot nu toe niet gezet.

Hedegaard herhaalde gisteren het formele standpunt, al zou zij persoonlijk volgens ingewijden wel eenzijdig willen besluiten tot een reductie van 30 procent. „De voorwaarden daarvoor zijn op dit moment nog niet vervuld”, zei ze.

Frankrijk en Duitsland uitten dinsdag al hun zorgen over de ambities van Hedegaard. „We geloven dat we onszelf iets meer tijd moeten geven na de mislukte klimaattop in Kopenhagen”, zei de Duitse minister Brüderle (Economie).

Lees rapport Europese Commissie op nrc.nl/klimaat