Illegale praktijken in gezondheidszorg

Zorgverleners als verpleegkundig specialisten en nurse practitioners plegen geregeld economische delicten door handelingen te verrichten waarvoor zij niet bevoegd zijn. Medisch specialisten declareren bovendien hun toptarieven voor werk dat ondergeschikten zonder artsdiploma zelfstandig uitvoeren. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.

De Nederlandse zorgautoriteit NZa is verontrust en constateert dat deze praktijken illegaal zijn. „Hier wordt duidelijk de wet overtreden”, aldus de NZa.

Een ervaren verpleegkundig specialist zegt dat zij „illegaal” medicijnen voorschrijft, tot aan morfinepreparaten toe. Dat is „mondeling” afgesproken met het ziekenhuis, maar „officieel mag ik het niet”. De ziekenhuisapotheker accepteert haar handtekening. De verpleegkundig specialist, die uit angst voor represailles anoniem wil blijven, zegt dat anesthesiemedewerkers op de operatiekamer even „illegaal” werken. „Zij spuiten bij patiënten ook slaapmedicatie, pijnmiddelen en verslappers in. De arts staat er dan echt niet naast. Dit gebeurt in de hele zorg.” Diverse bronnen bevestigen dit. De verpleegkundig specialist vertelt dat zij haar werk declareert op naam van de medisch specialist. Collega’s elders in het land zeggen dat ook te doen. „Dit is overal hetzelfde in Nederland”, zegt zij. „ De gezondheidszorg wordt er niet goedkoper door.”

De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN beaamt dat veel zorgpersoneel zonder artsdiploma werk doet waarvoor het niet bevoegd is. Ze bevestigt tevens dat ziekenhuizen declaraties indienen alsof medisch specialisten de zorg hebben verleend, ook al is er geen arts aan te pas gekomen. „Het is wijdverbreid”, zegt V&VN. „Ook bij ander goedkoop zorgpersoneel, zoals praktijkondersteuners, gebeurt dit aan de lopende band”, zegt een woordvoerder.

De artsenfederatie KNMG wijst de huidige praktijk af. Ze is voor taakherschikking, maar wil dat die wettelijk wordt verankerd.

Gezondheidszorg: pagina 3

    • Antoinette Reerink