ik@nrc.nl

Zij ging vergezeld van een grote man, gekleed in een legergroene outfit. Hij leek me een ijverig type te zijn. Nu even niet, want zijn vrouw ging bevallen en hij was plotseling weggerukt uit zijn dagelijkse werkzaamheden op de boerderij. Tussen twee persweeën door viel mijn oog op zijn handrug. Er stonden getallen op. 48, 63, 5, 68, 77, 42, Margriet 65. Slordig door elkaar geschreven met een blauwe pen. Ik probeerde achter de betekenis van de getallen te komen, maar zag er geen enkele lijn in. Dan maar gewoon vragen. Hij trok zijn schouders op en antwoordde: „Oh dat zijn de koeien, die ik straks nog moet melken, als die kleine er is.”

Mieke Kerkhof

Ook een ikje maken? Stuur je bijdrage naar ik@nrc.nl

    • Mieke Kerkhof