Advies: 3-jarig kind elke dag naar school

Alle driejarigen moeten vijf ochtenden in de week naar de basisschool kunnen als hun ouders dat willen. Dat stelt de Onderwijsraad vandaag in het advies Naar een nieuwe kleuterperiode. De raad onderstreept dat een schoolgang van de jonge kleuters vrijwillig moet zijn. Nu gaan kinderen met vier jaar naar de basisschool.

De raad zegt dat bijna alle kinderen (92 procent) van drie jaar nu al naar kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool gaan. Probleem is dat de kwaliteit van die voorzieningen sterk uiteenloopt. Ze lijkt bovendien „eerder af dan toe te nemen”, aldus het rapport.

De Onderwijsraad wil daarom een „pedagogisch aanbod” voor alle driejarigen, met publiek geld te bekostigen en te verzorgen door de basisschool. Het ultieme doel is een speelklas voor driejarigen onder te brengen in de basisschool.

De driejarigen zouden er vijf ochtenden in de week kunnen spelen en leren. Iets soortgelijks gebeurt nu ook in Vlaanderen, waar „ontwikkelingsdoelen” worden nagestreefd op het gebied van cognitie, sociale en motorische ontwikkeling.

Om dit voor elkaar te krijgen, is structureel 100 tot 200 miljoen euro extra nodig, denkt de raad. De exacte kosten hangen af van de gekozen groepsgrootte en van het gewenste opleidingsniveau van de leerkrachten.

De raad zelf acht het verstandig dat de driejarigen in een kleinere groep terechtkomen dan de huidige groepen 1 en 2 van de basisschool. Ook vindt hij dat de helft van het personeel een hbo-diploma moet hebben. Uitvoering van dit voorstel vergt aanpassingen. Zo moeten scholen meer faciliteiten krijgen. Jonge kinderen slapen bijvoorbeeld overdag nog vaak.

Daarnaast moet de opleiding van het personeel worden aangepakt. De pabo-opleidingen zouden een specialisatie moeten aanbieden voor jonge (3-8) en oudere (6-12) kinderen.

Lees het advies opnrc.nl/binnenland