Immigranten zorgen voor asperges op tafel

Het is een gevaarlijk misverstand te denken dat een eenvoudige rekensom van kosten en baten betreffende immigratie te maken is. Er zijn sectoren in de Nederlandse economie die zonder immigrantenarbeid niet kunnen bestaan, zoals de aspergeteelt en de bloembollencultuur. Maar ook een volcontinu bedrijf als Schiphol kan het niet zonder de arbeid van allochtonen stellen. Maar arbeid van min of meer ongeschoolde immigranten treffen we in feite in alle sectoren van de samenleving aan. Om in mijn eigen wereldje te blijven: in de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam worden de portiersloges bemand door Surinamers en de toiletten schoongehouden door Marokkanen. Ik zou niet weten hoe hun bijdrage aan het universitaire onderwijs in geld uit te drukken, maar ik ben blij dat ze er zijn.

Laaggeschoolde arbeid of het nu die van allochtonen of van Nederlanders is, vormt een onmisbaar onderdeel van onze samenleving.

    • Hans van Amersfoort