Alsof een baksteen valt

Tony Judt roept de jeugd op om zich te bekeren tot de sociaal-democratie.

Je moet lef hebben om in de Verenigde Staten te pleiten voor de verzorgingsstaat.

A trader works in the oil options pit on the floor of the New York Mercantile Exchange in New York City, May 20, 2010. Oil fell below $68 a barrel on Thursday to its lowest price in nearly eight months, under pressure from concern that the euro zone debt crisis will cut both risk appetite and demand for oil. REUTERS/Mike Segar (UNITED STATES - Tags: BUSINESS) REUTERS

In oktober 2009 hield de Britse historicus Tony Judt een lezing in New York over de verworvenheden van de sociaal-democratie. Dat is om meer dan één reden bijzonder. Judt, auteur van onder meer het meesterwerk Postwar (de naoorlogse geschiedenis van Europa) en van talloze essays en polemieken in de New York Review of Books (NYRB), is doodziek. Hij schreef daarover begin dit jaar in de NYRB enkele aangrijpende stukken. Judt lijdt aan de ziekte van Lou Gehrig, een langzame afbraak van het neuronensysteem dat de menselijke motoriek bestuurt. Hij is inmiddels bijna totaal verlamd.

Dat hij in oktober 2009 nog een lezing hield is dus al bijzonder. Dat uit deze lezing nog een heel boek is voortgekomen, gedicteerd vanaf zijn ziekbed, is een godswonder. Dat het boek blaakt van ongebroken idealisme grenst aan het onwaarschijnlijke.

Het land is moe is een oproep aan de jeugd om zich te bekeren tot de sociaal-democratie; een reactie op de kredietcrisis en de ontsporing van het kapitalisme. En het is een pleidooi voor de verzorgingsstaat in een wereld waar hebzucht en individualisme hoogtij vieren.

Het is niet verwonderlijk dat Judt, die Brit is maar een groot deel van zijn leven in de VS woont, zijn pijlen vooral richt op zijn twee vaderlanden. Zij zijn immers het zwaarst getroffen door de mondiale crisis. De crisis is in de VS begonnen. En ook het uitgeklede Groot-Brittannië, waar de hoge groeicijfers van de economie menige neoliberaal de laatste jaren deden watertanden, valt voor hem nu definitief door de mand.

Je moet lef hebben om in de VS te pleiten voor de sociaal-democratie. Voor Amerikanen is sociaal-democratie immers synoniem met ‘socialisme’ en dat is in Amerika, tot Judts ergernis, nog steeds een scheldwoord. Hij citeert een twaalfjarig (!) Amerikaans jongetje dat hem vraagt hoe het toch komt dat het net lijkt alsof een baksteen ieder gesprek vermorzelt als de term socialisme valt. Judts boek is een antwoord aan dat jongetje.

We kunnen het socialisme natuurlijk op de vuilnishoop van de geschiedenis gooien, getekend als het is door een eeuw van dictatuur, zegt Judt. Maar socialisme is niet hetzelfde als sociaal-democratie. Leer eens wat van Europa, waar de verzorgingsstaat de ergste klappen van de crisis opvangt en kiest voor de zwakkeren in de samenleving. De kredietcrisis toont aan dat de typisch Europese ideologie van de verzorgingsstaat nog wel degelijk bestaansrecht heeft.

Na het einde van de Koude Oorlog trok de sociaal-democratie zich ontredderd terug binnen de grenzen van de natiestaat. Judt spreekt van twee ‘verloren decennia’. Fantasieën over welvaart en persoonlijke verrijking verdreven vraagstukken als sociale rechtvaardigheid en politieke bevrijding. Nu is de tijd aangebroken om de blik weer naar buiten te keren en opnieuw ethische uitdagingen en humanitaire idealen te omarmen.

Judts testament doet weldadig aan. In de VS en Groot-Brittannië kan het een rol spelen bij de verwerking van de trauma’s van de kredietcrisis. In Europa zal het boek op meer scepsis stuiten. Het neoliberalisme mag ook hier een gevoelige nederlaag hebben geleden, de economische malaise zet de EU, met al haar door Judt geprezen idealisme, zwaar onder druk.

Tijdens de postcommunistische hoogtijjaren leek het Europese idealisme zijn aantrekkingskracht verloren te hebben – het was immers ieder voor zich. Na de ontnuchtering blijkt het verdraaid moeilijk om opnieuw solidariteit op te brengen voor landen die in de ogen van de founding fathers van de EU misbruik hebben gemaakt van onze goedgelovigheid.

De verzorgingsstaat, in al haar Europese verschijningsvormen, krijgt het de komende jaren zwaar te verduren. Niet alleen door de gevolgen van de mondiale crisis, maar ook door de verschuiving van de machtsbalans naar Azië, dat minder getroffen lijkt dan Amerika en Europa.

In Nederland is de verzorgingsstaat de afgelopen twintig jaar betrekkelijk succesvol hervormd. Dat verklaart waarom de werkloosheid hier ondanks de crisis nog steeds een van de laagste in Europa is. Of het systeem een nieuwe ronde zware bezuinigingen kan doorstaan moet nog blijken. Judt blijft erin geloven. Hij heeft natuurlijk gelijk. Een alternatief dient zich voorlopig niet aan.

Tony Judt: Het land is moe. Verhandeling over onze ontevredenheid. Vert. Wybrand Scheffer. Contact, 239 blz. € 19,95

    • Laura Starink