Sterfte door medicijn delirium, proef gestopt

Een onderzoek naar een medicijn tegen delirium bij ernstig zieke patiënten op de intensive care is stopgezet nadat twaalf mensen die het medicijn kregen waren overleden. In de even grote groep die een placebo kreeg overleden in dezelfde tijd vier mensen. Het onderzoek naar het medicijn rivastigmine werd in zes ziekenhuizen gedaan.

Delirium ontstaat bij bij meer dan de helft van de ernstig zieke patiënten op de intensive care. De verwarring of extreme apathie duurt vaak een paar dagen, maar soms ook weken. Een delirium is voor patiënten een traumatische ervaring en verkort de levenskansen. Doorgaans krijgen deliriumpatiënten het antipsychotische middel haloperidol.

Het nu beëindigde onderzoek was ruim een jaar bezig. Er hadden 104 patiënten meegedaan, in ziekenhuizen in Utrecht, Rotterdam, Alkmaar, Apeldoorn en Leeuwarden.

Novartis brengt rivastigmine in Nederland op de markt tegen de ziekte van Alzheimer. Op sommige ic’s werd het middel bijna standaard verstrekt aan mensen met een hardnekkig delirium. Maar goede onderzoeken naar werking en bijwerkingen was er nog niet. De onderzoekers hebben inmiddels alle deelnemers op de hoogte gebracht en gesprekken gevoerd met nabestaanden.

Delirium: pagina 3