Overheersende toevalstreffers

Martijn Katan zaait verwarring over het begrip statistisch significant, en over de statistiek, die hij `statistische kansrekening` noemt, in het algemeen. Hij schrijft: ... met behulp van statistische methoden, met kansrekening dus, en die kansrekening is het probleem”. Wat dat probleem is wordt niet duidelijk. Het probleem dat Katan in gedachten heeft maar niet formuleert, is, denk ik, het volgende: als je honderd willekeurige experimenten doet, kun je vijf `significante` resultaten verwachten, ook als er niets bijzonders aan de hand is. Dat is onvermijdelijk, maar er zijn remedies voor.Het warrige betoog eindigt met: ... daarom is het goed dat u weet hoe weinig `statistische significantie` betekent”. Er zijn bijna duizend woorden nodig voor de defaitistische boodschap `pas op met statistiek`. We worden wel `sadder`, maar niet `wiser`.

Naschrift

Steutel vindt mij defaitistisch over de statistiek. Dat is een misverstand, ik vind statistiek een prachtig vak. Het gaat mij om het misbruik dat niet-statistici ervan maken. Terzake kundige statistici zijn even kritisch op schijnsignificanties als ik.

Martijn Katan

    • F.W. Steutel