nrc.nl/ klimaat

Europese bedrijven hebben fors verdiend aan emissierechten die ze doorberekenden aan consumenten, hoewel ze die gratis kregen.