Nieuw college in Den Haag bezuinigt 150 mln per jaar

Den Haag heeft ruim elf weken na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw stadsbestuur. Het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd door PvdA, VVD, D66 en CDA. Die laatste twee partijen zijn nieuw in het college. GroenLinks keert niet terug in het Haagse stadsbestuur. Jaarlijks wordt 150 miljoen euro bezuinigd, onder meer op de gemeentelijke organisatie en subsidies.

De onderhandelaars van de verschillende partijen benadrukten gisteren bij de presentatie van het collegeakkoord dat het „huishoudboekje op orde” is. Veiligheid en ouderenzorg worden ontzien. Het college investeert ook: jaarlijks wordt 150 miljoen euro uitgetrokken voor onderwijs, economie, werk, armoedebeleid, duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Voor deze beleidsterreinen wordt nog eens eenmalig 165 miljoen euro ingezet.

Zowel PvdA als VVD levert in het nieuwe college een wethouder minder. Marieke Bolle (PvdA) en Frits Huffnagel (VVD) keren niet terug in het stadsbestuur. Drie wethouders van de PvdA en twee van de VVD maakten al deel uit van het vorige college. Namens de PvdA krijgt Marnix Norder de portefeuille wonen, integratie en wijkenaanpak, Henk Kool sociale zaken, werkgelegenheid en economie, en Rabin Baldewsingh onder meer volksgezondheid en duurzaamheid.

Namens de VVD wordt Sander Dekker verantwoordelijk voor onder meer financiën en leefbaarheid, Peter Smit krijgt de portefeuille verkeer en voor een deel ruimtelijke ordening. Marjolein de Jong (cultuur) en partijvoorzitter Ingrid van Engelshoven (onderwijs) worden wethouder namens D66. Voor het CDA (drie zetels) neemt Karsten Klein de portefeuille sport, jeugd en welzijn op zich.

De lange en soms moeizame collegeonderhandelingen in Den Haag, dat als laatste van de vier grote steden een collegeakkoord presenteert, zijn grotendeels te verklaren door de verkiezingsuitslag. De PVV deed in Den Haag en Almere voor het eerst mee aan de raadsverkiezingen. Na de PvdA (tien zetels) werd de PVV met acht zetels de tweede partij. Beide konden geen overeenstemming bereiken. Breekpunt was een door de PVV geëist hoofddoekjesverbod bij gemeentelijke en gesubsidieerde instellingen.