Jack de Vries trad heus niet af om zijn moraal

Ger Groot, overigens zeer gewaardeerd, laat in zijn artikel over oud-staatssecretaris Jack de Vries zien hoe een filosoof zich op sleeptouw kan laten nemen door zijn eigen ideeën (Opinie & Debat, 17 mei) . Het was namelijk niet zozeer de moraal van De Vries die hem noopte om terug te treden, maar zijn overtreden van de regels die gelden in de organisatie waarvan hij het hoofd was. Als het hoofd van een organisatie zich niet houdt aan de regels, wie zal hem dan tot de orde roepen? Dan gebeurt er dus zo iets als het terugtreden wegens het verlies van gezag. In de krijgsmacht is het regel en afspraak, dat, wanneer er een liefdesrelatie ontstaat, dit gemeld wordt. Dan kan bezien worden of deze relatie mogelijk kan botsen met de gezagsverhoudingen binnen de organisatie. Als dat het geval is, kan worden besloten tot het overplaatsen van een van beide geliefden. De krijgsmacht is zeer gevoelig voor het handhaven van dit soort regels, omdat ze de kern raken van het functioneren van de organisatie. De Vries heeft zijn relatie niet gemeld, dat wordt hem aangerekend.

    • Krijgsmachtpredikant B.D
    • Bert van Ginkel