verhaal gezocht

In veel Europese landen zijn de sociaal-democraten op zoek naar een nieuw politiek ‘verhaal’. De financiële crisis heeft de beperkingen laten zien van het marktdenken, dat sinds de jaren negentig ook door veel sociaal-democratische en socialistische regeerders is omarmd. Het nieuwe sociaal-democratische unique selling point lijkt de strijd tegen sociale ongelijkheid te worden. Maar critici zeggen: waar zijn problemen als milieu en massa-immigratie in dit nieuwe verhaal?

Lees de meningen van soc-dems: nrc.nl/wereld