Steun Duits parlement aan eurofonds

De Duitse Bondsdag is vanmiddag akkoord gegaan met de reddingsmaatregelen voor de euro, ondanks zware kritiek op de regering van Angela Merkel. Bij de stemming bleken 319 parlementariërs voor te zijn en 73 tegen bij 195 onthoudingen. De oppositiepartijen SPD en Groenen onthielden zich.

Leiders van de eurolanden spraken eerder af dat 440 miljard euro aan kredietgaranties zal worden vrijgemaakt voor noodlijdende landen uit de eurozone. Duitsland staat als grootste EU-lidstaat borg voor maximaal 148 miljard euro. De regering van bondskanselier Angela Merkel heeft een speciaal wetsontwerp daarover in enkele dagen door het parlement moeten jagen. Vanmiddag moest de Bondsraad, de Duitse senaat, zich er nog over uitspreken.

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble heeft vanmiddag een plan van negen punten bij zijn Europese collega’s ingediend dat een nieuwe eurocrisis moet voorkomen. Hij wil onder meer dat alle landen, in navolging van Duitsland, in hun nationale wetgeving doelstellingen voor de omvang van begrotingstekorten en staatsschulden opnemen.

Vanmiddag zouden de ministers van Financiën onder leiding van de president van de Europese Raad Herman Van Rompuy bijeenkomen om te bespreken hoe zij economisch beleid in Europa beter kunnen coördineren. Een bijeenkomst vanavond tussen de ministers van de eurolanden om de uitvoering van het crisismechanisme verder te bespreken gaat niet door.

Schäuble stelt ook strengere sancties voor voor landen die zich niet aan het Stabiliteitspact houden. Hun subsidies uit de Europese structuurfondsen zouden opgeschort moeten worden, en bij herhaaldelijk overtreden van het Pact zelfs moeten worden stopgezet. Ook moet het mogelijk worden om een land zijn stemrecht in de Europese Raad voor minstens een jaar te ontnemen.

De Franse president Sarkozy maakte gisteren duidelijk ernst te willen maken met de door Duitsland geëiste begrotingsdiscipline en kondigde wetgeving aan om het tekort terug te dringen.

De Nederlandse Tweede Kamer heeft gisteren een motie van SP en PvdA gesteund, waarin het kabinet wordt opgeroepen het verbod op naked short selling op staatsobligaties dat Duitsland eerder deze week instelde te volgen. Dat Duitse verbod op handelen in effecten die men zelf niet in bezit heeft zorgde eerder deze week voor veel onrust op de financiële markten en voor een daling van de euro. Die leek vanmorgen tot stand gekomen. Aan het begin van de middag stond de euro op 1,25 dollar. De aandelenbeurzen daalden vanmorgen licht, nadat ze gisteren forse klappen hadden opgelopen.

Euro: pagina 11