Senaat VS stemt in met financiële hervormingswet

De invoering van drastische hervormingen in het financiële stelsel is gisteren in de VS veel dichterbij gekomen, nadat de Senaat vannacht een wetsvoorstel heeft aangenomen. Door de nieuwe wet zal het toezicht in de VS steviger worden, komen hedgefondsen en private-equityfirma’s onder toezicht en zullen banken sommige risicovolle activiteiten moeten afstoten.

Met het Huis van Afgevaardigden, dat in december al een hervormingswet aannam, moet de Senaat nu overeenstemming bereiken. Daarna kan president Obama zijn handtekening zetten onder de wet, die wordt gezien als de grootste ingreep in de financiële wereld sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw. Daarmee zou in juni Obama, na de aanvaarding van hervormingen in het zorgstelsel eerder dit jaar, zijn tweede grote hervormingsoperatie binnenhalen.

De banken, die vrezen dat hun winsten door de hervormingen flink geraakt zullen worden, hebben heftig gelobbyd tegen de hervormingen. Maar de Senaat stemde, met 59 stemmen voor en 39 tegen, in met het voorstel van meer dan duizend pagina’s. De Republikeinen stemden op vier senatoren van die partij na tegen, maar deden veel moeite om te ontkennen dat zij opkwamen voor de belangen van Wall Street. Zij zeggen te vrezen voor een te grote overheidsinvloed en te veel regels voor banken, waardoor ze minder leningen aan bedrijven en consumenten zullen verstrekken.

Onderdeel van de wet is het oprichten van een nieuwe toezichthouder die consumentenbelangen moet beschermen en onder de verantwoordelijkheid van de centrale bank gaat opereren.

Tevens bevat het wetsvoorstel de zogeheten Volcker Rule, die bepaalt dat banken niet langer voor eigen risico en rekening mogen handelen als ze ook spaargeld aantrekken. Bovendien mogen ze dan geen eigen hedgefondsen of private-equityfirma’s meer hebben.

De derivatenhandel moet onder toezicht komen en transparanter worden. Bovendien moet het makkelijker worden om grote financiële instellingen die in problemen komen, te liquideren zonder dat de belastingbetaler daarvoor moet opdraaien.