Sarkozy: tekort verplicht verlagen tot nul

President Sarkozy wil Franse regeringen via de grondwet dwingen het begrotingstekort op te lossen. Hij kondigde gisteren een verandering van de grondwet aan, die elke nieuwe regering verplicht een datum te bepalen waarop zij begrotingsevenwicht wil bereiken, met een bijpassend vijfjarenplan.

Het Franse voorstel is minder precies dan de Duitse grondwettelijke bepaling, die sinds vorig jaar voorschrijft dat het structurele tekort na 2016 niet meer dan 0,35 procent van het bbp mag bedragen, en na 2020 niet meer mag voorkomen.

Het voorstel is een nieuw teken dat Sarkozy na het akkoord met Berlijn over het redden van eurolanden in de problemen ernst wil maken met de door Duitsland geëiste begrotingsdiscipline. Eerder kondigde hij al aan de overheidsuitgaven voor drie jaar te bevriezen.

Een grondwettelijk verplicht streven naar begrotingsevenwicht betekent een majeure omwenteling in de Franse politiek. Sinds 1974 heeft geen enkele Franse regering een begroting zonder tekort gepresenteerd. Tot nu hielden politieke leiders van links en rechts, ook Sarkozy, bovendien steevast vol dat de overheidsfinanciën pas geheel op orde konden komen nadat de economische groei was aangezwengeld.

Maar tijdens een „tekortenconferentie” op het Elysée, het presidentiële paleis, nam Sarkozy als uitgangspunt een kritisch rapport van de Franse economen Champsaur en Cotis. Daaruit blijkt dat zelfs bij een voor Franse begrippen relatief gunstige stabiele groei van 2 procent per jaar, de staatsschuld in 2020 oploopt tot 120 procent van het bruto binnenlands product. Anders gezegd: Franse politici moeten het uitgangspunt opgeven dat groei en inflatie redding zullen bieden. Als de Franse en Duitse tekorten te ver uiteenlopen, kan volgens het rapport de euro op termijn niet overleven.